PhotoAcció, compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat, vénen sent tractades d'acord amb les exigències legals, guardant-se les degudes mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives, que garanteixen la confidencialitat dels mateixos.

L'informem que les dades personals que ens faciliti, seran incorporades a un fitxer, del que és responsable AccióFotograficaRipollet i seran dedicades principalment a les finalitats relacionades amb la gestió d'administració general, i gestio dels concursos.

En el supòsit que no vulgui rebre informacions que entenguem puguin ser del seu interès li preguem ens remeti un correu electrònic en què ho indiqui a l'adreça de correu electrònic que consta en la present pagina.

Posem en el seu coneixement que les seves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats comercials que la mera informació dels serveis per PhotoAccio.

A la nostra pàgina web no existeixen hipervincles que permeten la comunicació de les seves dades a altres pàgines web i tampoc existeixen tractaments invisibles de dades personals.

En cas necessari, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a PhotoAcció enviant un email a arnau_131@hotmail.com indicant en l'assumpte del missatge: PhotoAcció Condicions i politiques.

Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar les seves dades ens autoritza expressament per realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit anteriorment.

AccióFotograficaRipollet no assumeix la responsabilitat de les infraccions que els usuaris puguin incórrer o dels danys i perjudicis causats per la utilització d’aquesta web i es reserva el dret d’actualització i modificació de la informació sense previ avís. Acció Fotogràfica Ripollet no assumeix la responsabilitat del contingut, veracitat i errors en els enllaços als quals es pot accedir a través de la pàgina web. La única finalitat dels enllaços és la de proporcionar als usuaris l’accés a una informació que pot ser del seu interès.

Propietat intel·lectual ©Copyright 2018 AccióFotograficaRipollet tots els drets d’explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d’aquesta pàgina web són propietat de AccióFotograficaRipollet . Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial del seu contingut sense autorització expressa i per escrit. Així com tampoc s’autoritza:

· La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de AccióFotograficaRipollet mitjançant in line linking o similars.
· L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici a AccióFotograficaRipollet o a cualsevol altre usuari registrat, conforme les disposicions vigents.


Les responsabilitats del disseny de la pagina, del desenvolupament, l'administració i la seguretat de les dades son per: Arnau Canal Rial.
Per contactar amb l'administrador: arnau_131@hotmail.com

Tancar Finestra